Life, Sunshine and Sugar

Tôi yêu sách. Tôi yêu mọi thứ thuộc về văn chương. Nó ngọt ngào, dễ thương và đôi lúc cũng rất dữ dội, mãnh liệt. Những cảm xúc của văn chương tựa như tính cách bên trong con người tôi. Một chút bánh ngọt, nhẹ nhàng, lắng đọng, và một cốc trà nóng, nóng đến bỏng lưỡi...!